Tratamentul cancerului în străinătate

Autor: Purtan Teodora , publicat la 21-03-2018

Tratamentul cancerului în străinătate

Din data de 1 ianuarie 2007, dată în care țara noastră a devenit membră a Uniunii Europene, bolnavii cu diferite afecțiuni neoplazice pot beneficia, în baza asigurărilor sociale de sănătate, de serviciile medicale de specialitate desfășurate în celelalte țări membre.

Regulamentul Nr. 1408/71 al CEE afirmă că o persoană înrolată în câmpul muncii și asigurată medical în una dintre țările membre ale Uniunii Europene, care a fost diagnosticată ulterior cu diferite afecțiuni cronice (inclusiv afecțiuni neoplazice), poate beneficia de tratament medical de specialitate din celelalte state din Uniunea Europeană cu aprobarea instituțiilor competente.

În țara noastră, instituțiile competente care pot aproba urmarea unui tratament de specialitate țările membre ale Uniunii Europene sunt casele de sigurări de sănătate aflate în fiecare județ, casa de asigurări de sănătate din București, casa de asigurări de sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, casa de asigurări de sănătatea Ordinii Publice, casa de asigurări de sănătate a Apărării, casa de asigurări de sănătate a Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Regulamentul Nr. 1408/71 al CEE afirmă că o persoană diagnosticată cu o anumită afecțiune cronică, poate beneficia de tratament de specialitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pe cheltuiala statului de afiliere (țara în care s-a născut), dacă prezintă autorizația emisă de una din instituțiile competente. Această autorizație este reprezentată de un document care aprobă deplasarea persoanei în cauză pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene pentru a beneficia de tratament medical de specialitate.

Pentru a beneficia de tratament medical de specialitate în străinătate, persoanele cu diferite afecțiuni cronice (inclusiv persoanele diagnosticate cu boli neoplazice) trebuie să solicite caselor de asigurări de sănătate formularul E 112, formular care atestă dreptul la tratament medical de specialitate în rândul persoanelor asigurate.

Formularul E 112 este eliberat de către casele de asigurări de sănătate următoarelor persoane:

  • Persoanelor asigurate din țara noastră care depun, la casa de asigurări de sănătate unde sunt înscrise, o cerere prin care solicită mutarea definitivă sau temporară a reședinței într-o altă țară membră a Uniunii Europene
  • Persoanelor care au obținut aprobarea, din partea casei de asigurări de sănătate, de a merge într-o altă țară din Uniunea Europeană pentru a beneficia de tratament medical de specialitate. [1]


Condiții de eliberare a formularului E 112

În cazul persoanelor cu diferite afecțiuni cronice, care necesită tratament de specialitate într-un din țările membre ale Uniunii Europene, există două condiții care trebuiesc îndeplinite pentru obținerea formularului E 112 de la casa de asigurări de sănătate:

  • Tratamentul de care aceste persoane vor beneficia în străinătate trebuie să fie inclus în programul de servicii medicale de care pot beneficia persoanele asigurate din România
  • Imposibilitatea acordării tratamentului de specialitate solicitat în străinătate, în timpul necesar acordării acelui tip de tratament în România; în acest caz trebuie avută în vedere starea de sănătate a bolnavului în momentul solicitării formularului și posibilitățile diferite de evoluție a bolii. [1], [2]


Procedură. Documente necesare

Solicitantul formularului E 112 trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate în cadrul căreia este asigurat un dosar în care vor fi incluse cererea adresată casei de asigurări, prin care este solicitat formularul E 112. Alături de această cerere, în dosar vor fi incluse următoarele documente:

  • O copie legalizată a certificatului de naștere sau a actului de identitate
  • Fișa medicală, în care va fi menționat diagnosticul persoanei în cauză și recomandarea medicală pentru urmarea tratamentului de specialitate într-o anumită țară din Uniunea Europeană
  • Un document scris prin care din partea statului în care bolnvul va călători pentru tratament, prin care este confirmată disponibilitatea acordării tratamentului medical în perioada menționată de către bolnav. [1], [2]

 

Cererea pentru acordarea formularului E 112 trebuie depusă la registratura casei de asigurări de sănătate unde persoana în cauză este asigurată. După înregistrarea cererii, casa de asigurări de sănătate va analiza cererea. În cadrul acestei analize se verifică dacă persoana în cauză este înscrisă în cadrul programului de asigurări de sănătate și este verificată fișa medicală.

În cazul în care persoana în cauză nu este înscrisă în programul de asigurări de sănătate, casa de asigurări nu va acorda formularul E 112.

Dacă persoana în cauză este asigurată, iar fișa medicală este întocmită corespunzător, casa de asigurări de sănătate va elibera formularul E 112 în două exemplare: un exemplar va fi acordat persoanei solicitante, iar celălalt exemplar va fi păstrat de către instituție.

Formularul E 112 va fi acordat înainte ca persoana în cauză să părăsească țara. În cazul în care formularul nu a putut fi acordat înainte ca persoana în cauză să părăsească țara, din anumite motive bine întemeiate (în caz de forță majoră) sau în cazul în care contravaloarea serviciilor medicale oferite bolnavului în străinătate nu au fost achitate, formularul E 112 poate fi eliberat și după plecarea bolnavului din țară. În această situație, casa de asigurări de sănătate va elabora un referat în cadrul căruia va fi menționat cazul de forță majoră.

Serviciile medicale oferite bolnavului în străinătate sunt decontate între cele două instituții, sub formă de facturi.

Refuzul acordării serviciilor medicale de către alt stat membrul al Uniunii Europene poate avea loc dacă acea formă de tratament nu este înscrisă printre serviciile medicale cae pot fi acordate în cadrul programului de asigurări de sănătate din țara noastră. [1]

Publicat la 21-03-2018 | Vizite: 3798 | bibliografie

Alte articole:
Notă: informațiile prezentate pe site-ul Ghid-Cancer.ro au rolul de a informa și susține pacienții cu cancer sau aparținătorii acestora, însă nu pot substitui vizita la medic, diagnosticul și tratamentul oferit de acesta în mod direct. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele pe care acest site le poate avea asupra dvs.
Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp