Vărsăturile în chimioterapie

Autor: Dr. Zahari Mihaela Mărioara , publicat la 05-06-2018

Vărsăturile în chimioterapie

Vărsăturile postadministrării de chimioterapice este unul dintre cele mai severe și stresante efecte adverse. Deși s-au făcut mari progrese în managementul și prevenția acestora, vărsăturile rămân un efect advers prezent în tratarea pacienților oncologici.

Clasificarea emezei
în chimioterapie:

 • Emeza acută: apare la 1-2 ore de la administrare, cu un maximum la 4-6 ore.
 • Emeza tardivă: apare la mai mult de 24 ore de la administrarea chimioterapicelor.
 • Emeza anticipată: apare la pacienții care au prezentat simptome precum greață și vărsături șa ciclurile anterioare de chimioterapie.


Estimarea riscului emetogen

 • Emetogenicitatea intrinsecă a agentului farmacologic
 • Vârsta
 • Sexul
 • Consumul de alcool (1)


Potențialul emetogen al agenților chimioterapici administrați intravenos

• Risc emetogen înalt (>90%):

 • Antracicline+ciclofosfamidă
 • Carboplatin
 • Cisplatin
 • Carmustin >250 mg/m2
 • Ciclofosfamidă >1500 mg/m2
 • Dacarbazină
 • Doxorubicină >60 mg/m2
 • Epirubicină >90 mg/m2
 • Ifosfamidă >2g/m2/doză
 • Mecloretamină
 • Streptozocin

• Risc emetogen mediu (>30-90%):

 • Carboplatin
 • Oxaliplatin
 • Ciclofosfamidă <1500 mg/m2
 • Citarabin >200 mg/m2
 • Doxorubicin <60 mg/m2
 • Epirubicin <90 mg/m2
 • Idarubicin
 • Ifosfamid <2g/m2/doză
 • Irinotecan
 • Metotrexat >250 mg/m2

• Risc emetogen scăzut (10-30%):

 • Docetazel
 • Doxorubicină liposomală
 • Etoposid
 • 5-Flurouracil
 • Gemcitabină
 • Irinotecan liposomal
 • Metotrexat >50 mg/m2 - <250 mg/m2
 • Paclitaxel
 • Olaratumab
 • Necitumumab
 • Topotecan

• Risc emetogen minim (< 10%):

 • Alemtuzumab
 • Avelumab
 • Bevacizumab
 • Bleomicină
 • Cetuximab
 • Citarabin <100 mg/m2
 • Durvalumab
 • Metotrexat <50 mg/m2
 • Nivolumab
 • Panitumumab
 • Rituximab
 • Transtuzumab
 • Vinblastin
 • Vincristin
 • Vinorelbin


Prevenția emezei acute și tardive în adminstrarea chimioterapicelor înalt emetogene

Preadministrare: ZIUA I
• Antagoniști ai receptorului NK1:
Aprepitant 125 mg per os, doză unică
Aprepitant 130 mg iv, doză unică
Fosaprepitant 150 mg iv, doză unică
Netupitant 300 mg
Palonosetron 0, 5 mg per os, doză unică
Rolapitant 180 mg per os, doză unică


• Antagonist al receptorului 5-HT3:
Dolasetron 100 mg per os, doză unică
Palonosetron 0, 25 mg iv, doză unică
Granisetron 10 mg subcutanat, doză unică/2 mg per os, doză unică/ 0, 01 mg/kg iv, doză unică/ 3, 1 mg/24 h patch
Ondansentron 16-24 mg per os, doză unică


Dexametazonă 12 mg per os/iv, doză unică


Sau:
Olanzapină 10 mg per os, doză unică
Palonosetron 0, 25 mg iv, doză unică
Dexametazonă 12 mg per os/iv, doză unică
Sau:
Olanzapină 10 mg per os, doză unică
Antagonist al receptorului NK1
• Antagonist al receptorului 5HT3
Dexametazonă 12 mg per os/iv, doză unică

ZIUA II, III și IV:
Aprepitant 80 mg per os, ziua II, III (dacă se folosește în ziua I)
Dexametazonă 8 mg per os/iv, ziua II, III, IV
Sau:
Olanzapină 10 mg per os/ ziua II, III, IV
Sau:
Olanzapină 10 mg per os/ ziua II, III, IV
Aprepitant 80 mg per os, ziua II, III (dacă se folosește în ziua I)
Dexametazonă 8 mg per os/iv, ziua II, III, IV

Prevenția emezei acute și tardive în adminstrarea chimioterapicelor mediu emetogene

Preadministrare: ZIUA I
• Antagonist al receptorului 5-HT3:
Dolasetron 100 mg per os, doză unică
Palonosetron 0, 25 mg iv, doză unică (de elecție)
Granisetron 10 mg subcutanat, doză unică/2 mg per os, doză unică/ 0, 01 mg/kg iv, doză unică/ 3, 1 mg/24 h patch
Ondansentron 16-24 mg per os, doză unică sau 8-16 mg iv, doză unică


Sau:
Olanzapină 10 mg per os, doză unică
Palonosetron 0, 25 mg iv, doză unică
Dexametazonă 12 mg per os/iv, doză unică
Sau:
• Antagoniști ai receptorului NK1:
Aprepitant 125 mg per os, doză unică
Aprepitant 130 mg iv, doză unică
Fosaprepitant 150 mg iv, doză unică
Netupitant 300 mg
Palonosetron 0, 5 mg per os, doză unică
Rolapitant 180 mg per os, doză unică
• Antagonist al receptorului 5-HT3:
Dolasetron 100 mg per os, doză unică
Palonosetron 0, 25 mg iv, doză unică
Granisetron 10 mg subcutanat, doză unică/2 mg per os, doză unică/ 0, 01 mg/kg iv, doză unică/ 3, 1 mg/24 h patch
Ondansentron 16-24 mg per os, doză unică sau 8-16 mg iv, doză unică
Dexametazonă 12 mg per os/iv, doză unică


ZIUA II, III, IV:
Dexametazonă 8 mg per os/iv, ziua II, III, IV
Sau:
Monoterapie antagonist al receptorului 5HT3:
Granisetron 1-2 mg (doză totală) per os, zilnic/ 0, 01 mg/kg (max. 1 mg) iv, zilnic, în ziua II, III
Ondasentron 8 mg per os, de 2 ori/zi sau 16 mg per os zilnic sau IV zilnic, în ziua II, III
Sau:
Olanzapină 10 mg per os, în ziua II, III
Sau:
Aprepitant 80 mg per os, ziua II, III (dacă se folosește în ziua I)
Dexametazonă 8 mg per os/iv, ziua II, III

Prevenția emezei în administrarea chimioterapicelor cu risc emetogen scăzut și minim

Risc emetogen scăzut:

Preadministrare: ZIUA I (se repetă zilnic, pentru schemele cu administrare în mai multe zile)
Dexametazonă 8-12 mg per os/iv, zilnic
Sau:
Metoclopramid 10-20 mg per os/iv, zilnic
Sau:
Proclorperazină 10 mg per os/iv, zilnic
Sau:
• Antagonist al receptorului 5HT3:
Dolasetron 100 mg per os, doză unică
Olasetron 8-16 mg per os, doză unică
Granisetron 1-2 mg (doză totală) per os, doză unică

Risc emetogen minim: nu necesită profilaxie

Pentru apariția grețurilor în ciuda profilaxiei se recomandă adăugarea unui medicament din altă clasă medicamentoasă decât cele folosite în profilaxie:
Olanzapină 5-10 mg per os, zilnic
Lorazepam 0, 5-2 mg per os/ subcutant/ iv, la 6 ore
Dronabinol 5-10 mg, per os capsule sau soluție orală 2, 1-4, 2 mg/m2, de 3-4 ori/zi
Nabilon 1-2 mg per os, de 2 ori pe zi
Haloperidol 0, 5-2 mg per os/iv, la 4-6 ore
Metoclopramid 10-20 mg per os/iv, la 4-6 ore
Scopolamină 1, 5 mg patch, la 72 ore
Proclorperazină 25 mg intrarectal, la 12 ore sau 10 mg per os/ iv, la 6 ore
Prometazină 25 mg intrarectal, la 6 ore sau 12, 5-25 mg per os/iv (doar pe cateter venos central), la 4- 6 ore
Dolasetron 100 mg, per os, zilnic
Granisetron 1-2 mg per os, zilnic sau 1 mg per os, de 2 ori pe zi sau 0, 01 mg/kg maximum 1 mg, iv, zilnic sau 3, 1 mg patch, la 7 zile
Ondansetron 16-24 mg per os, zilnic sau 8-16 mg iv
Dexametazonă 12 mg per os/iv, zilnic (2)

Concluzii

După cum se poate observa, conduita terapeutică în profilaxia și tratarea grețurilor și vărsăturilor în urma administrării chimioterapiei intravenoase este una complexă, ce necesită adaptare în funcție de individ. Progresele realizate în acest domeniu al efectelor adverse în tratamentele oncologice conduce la o etapă superioară calitatea vieții acestor pacienți.

Publicat la 05-06-2018 | Vizite: 2536 | bibliografie

Alte articole:
Notă: informațiile prezentate pe site-ul Ghid-Cancer.ro au rolul de a informa și susține pacienții cu cancer sau aparținătorii acestora, însă nu pot substitui vizita la medic, diagnosticul și tratamentul oferit de acesta în mod direct. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele pe care acest site le poate avea asupra dvs.
Trimite(Share) pe Facebook
Mergi sus
Trimite linkul pe Whatsapp